Informacja: 536 889 998 lub info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 450 zł

Znaki ewakuacyjne

Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne dostępne w naszym asortymencie spełniają wymagania polskich norm PN-92/N-01256/02, PN-EB-81-73 oraz posiadają certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP.

Warto wiedzieć, że za brak oznakowania dróg ewakuacyjnych w znaki ewakuacyjne można otrzymać mandat karny zgonie z § 4. Ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dlatego właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powinni zapoznać się z naszą ofertą, ponieważ muszą oni zainwestować w znaki ewakuacyjne świecące (piktogramy bhp) i zgodnie z Polskimi Normami oznakować:

- drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do bezpiecznej i skutecznej ewakuacji.

Oznakowanie do takich dróg dobiera się indywidualnie, przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, rodzaju obiektu, liczby osób jakie mogą przebywać w danym obiekcie i warunków środowiskowych. Należy także pamiętać o tym, aby proponowane przez nas znaki informacyjne były rozmieszczone na odpowiednich wysokościach i w prawidłowych formatach oraz były widoczne dla każdej osoby.