Informacja: 536 889 998 lub info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 450 zł


Gaśnice


Każdy zakład pracy, urzędy publiczne oraz firmy muszą wyposażyć się w odpowiednie gaśnice: proszkowe, pianowe, śniegowe oraz przewoźne. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, we wszystkich zakładach pracy oraz miejscach użyteczności publicznej, musi znajdować się różnego rodzaju sprzęt przeciwpożarowy.

Sprzęt przeciwpożarowy dzielimy na przyrządy przenośne i przewoźne. Zastosowany w nich środek gaśniczy przeznaczony jest do likwidacji określonych grup pożarów.

Zgodnie z normami polskimi, gaśnica jest to urządzenie, które zawiera środek gaszący, który pod wpływem ciśnienia wewnętrznego może być wyrzucany i skierowany (wężykiem lub prądownicą) na pożar. Ciśnienie może być stałe lub uzyskane w wyniku uwolnienia gazu napędowego.


Gaśnice przenośne jak sama nazwa wskazuje są przeznaczone do przenoszenia i uruchamiania ręcznego. Mają masę nie większą niż 20kg.


Gaśnice przewoźne przeznaczone są do transportowania i obsługi ręcznej, montowana na wózku i wyposażona w dwa koła. Mają masę nie mniejszą niż 20 kg.

  Podręczne urządzenia przenośne dzielimy na:
 • Proszkowe
 • Śniegowe
 • Wodne
 • Pianowe

Wielkość:

 • Proszkowe typu ABC rozróżniamy 1 ,2, 4, 6, 9, 12 kg.
 • Płynowe typu AB lub ABF: 2, 3, 6, 9 litrowe
 • Śniegowe typu B: 2 i 5 kg.
 • Wodno-mgłowe: 3 i 6 litrowe.

  Wśród urządzeń przewoźnych rozróżniamy::
 • proszkowe: 25 i 50 kg
 • śniegowe: 20, 30 i 50 l.

 • Wszystkie gaśnice sprzedawane przez naszą firmę posiadają odpowiednie CERTYFIKATY!