Informacja: 536 889 998 lub info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 450 zł

W budynkach, innych obiektach budowlanych i terenów, znaki bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej są wymagane, w celu informowania o rozmieszczeniu i/lub rodzaju: sprzętu pożarniczego, urządzeń sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego oraz środków ograniczających rozwój pożaru. Znaki ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne pełnią rolę bezpiecznej i szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Umieszczone prawidłowo znaki bhp na odpowiedniej wysokości muszą być widoczne dla każdego użytkownika obiektu. Zastosowane znaki ochrony przeciwpożarowej przyczynią się do przeprowadzenia szybkiej akcji gaśniczej, w razie wystąpienia pożaru oraz szybkiego zasygnalizowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Znaki bhp Techem są bardzo ważne w przypadku, gdy w obiekcie bądź budynku dojdzie do odcięcia zasilania prądu i nastąpi ciemność.

Znaki ochrony przeciwpożarowej sprzedawane przez firmę SAP spełniają wymagania polskich norm PN-N-01256-4: 1997, PN-ISO 7010 oraz posiadają certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP.

Pamiętaj: za brak oznakowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej można otrzymać mandat karny.


Podstawa prawna w zakresie oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi:

zgodnie z § 4. Ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych muszą odpowiednio oznakować drogi ewakuacyjne.

Tablice przeciwpożarowe należy umieszczać na drogach ewakuacyjnych przy podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz tam gdzie występuje zagrożenie powstaniem pożaru. Oznaczenia przeciwpożarowe oraz ewakuacyjne wpływają na bezpieczeństwo pracowników a także użytkowników, dzięki ich zastosowaniu będą czuć się bezpieczni.
1
(wszystkich 3)
Znak hydrant wewnętrzny F.Z.
Znak hydrant wewnętrzny F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak Zestaw sprzętu pożarniczego bez opisu F.Z.
Znak Zestaw sprzętu pożarniczego bez opisu F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP F.Z.
Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak Telefon do użycia w stanie zagrożenia F.Z.
Znak Telefon do użycia w stanie zagrożenia F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak alarmowy sygnalizator akustyczny F.Z.
Znak alarmowy sygnalizator akustyczny F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka prosta) F.Z.
Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka prosta) F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka ukośna) F.Z.
Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka ukośna) F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak palenie tytoniu zabronione F.Z.
Znak palenie tytoniu zabronione F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu F.Z.
Znak zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak nie zastawiać F.Z.
Znak nie zastawiać F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak zakaz gaszenia wodą F.Z.
Znak zakaz gaszenia wodą F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak gaśnica F.Z.
Znak gaśnica F.Z.

Znak na foli nieświecącej

1,96 zł z VAT 1,59 zł netto

Znak Zestaw sprzętu pożarniczego z opisem F.Z.
Znak Zestaw sprzętu pożarniczego z opisem F.Z.

Znak na foli nieświecącej

2,66 zł z VAT 2,16 zł netto

Znak uruchamianie ręczne z opisem ROP F.Z.
Znak uruchamianie ręczne z opisem ROP F.Z.

Znak na foli nieświecącej

2,66 zł z VAT 2,16 zł netto

Znak drabina pożarowa (z opisem) F.Z.
Znak drabina pożarowa (z opisem) F.Z.

Znak na foli nieświecącej

2,66 zł z VAT 2,16 zł netto

Znak niebezpieczeństwo pożaru F.Z.
Znak niebezpieczeństwo pożaru F.Z.

Znak na foli nieświecącej

2,66 zł z VAT 2,16 zł netto

Znak niebezpieczeństwo wybuchu F.Z.
Znak niebezpieczeństwo wybuchu F.Z.

Znak na foli nieświecącej

2,66 zł z VAT 2,16 zł netto

Znak gaśnica  P.F.
Znak gaśnica P.F.

Znak na płycie świecącej

3,08 zł z VAT 2,50 zł netto

Znak gaśnica F.F.
Znak gaśnica F.F.

Znak na folii świecącej

3,08 zł z VAT 2,50 zł netto

Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP P.F.
Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP P.F.

Znak na płycie świecącej

3,08 zł z VAT 2,50 zł netto

Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP F.F.
Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP F.F.

Znak na folii foto

3,08 zł z VAT 2,50 zł netto

 Znak palenie tytoniu zabronione P.F.
Znak palenie tytoniu zabronione P.F.

Znak na płycie świecącej

3,08 zł z VAT 2,50 zł netto

 Znak hydrant wewnętrzny P.Z.
Znak hydrant wewnętrzny P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak Zestaw sprzętu pożarniczego bez opisu P.Z.
Znak Zestaw sprzętu pożarniczego bez opisu P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP P.Z.
Znak uruchamianie ręczne bez opisu ROP P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak Telefon do użycia w stanie zagrożenia P.Z.
Znak Telefon do użycia w stanie zagrożenia P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

 Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka prosta) P.Z.
Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka prosta) P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka ukośna) P.Z.
Znak kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (strzałka ukośna) P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak palenie tytoniu zabronione P.Z.
Znak palenie tytoniu zabronione P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak nie zastawiać P.Z.
Znak nie zastawiać P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak zakaz gaszenia wodą P.Z.
Znak zakaz gaszenia wodą P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,31 zł z VAT 2,69 zł netto

Znak gaśnica P.Z.
Znak gaśnica P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

3,56 zł z VAT 2,89 zł netto

Znak niebezpieczeństwo pożaru - materiały utleniające F.Z.
Znak niebezpieczeństwo pożaru - materiały utleniające F.Z.

Znak na foli nieświecącej

3,94 zł z VAT 3,20 zł netto

Znak niebezpieczeństwo pożaru - substancje palne F.Z.
Znak niebezpieczeństwo pożaru - substancje palne F.Z.

Znak na foli nieświecącej

3,94 zł z VAT 3,20 zł netto

Znak niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwo zapalne F.Z.
Znak niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwo zapalne F.Z.

Znak na foli nieświecącej

3,94 zł z VAT 3,20 zł netto

Znak niebezpieczeństwo wybuchu -  materiały wybuchowe F.Z.
Znak niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe F.Z.

Znak na foli nieświecącej

3,94 zł z VAT 3,20 zł netto

Znak zagrożenie wybuchem - tlen F.Z.
Znak zagrożenie wybuchem - tlen F.Z.

Znak na foli nieświecącej

3,94 zł z VAT 3,20 zł netto

Znak Zestaw sprzętu pożarniczego z opisem P.Z.
Znak Zestaw sprzętu pożarniczego z opisem P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

4,10 zł z VAT 3,33 zł netto

Znak uruchamianie ręczne z opisem ROP P.Z.
Znak uruchamianie ręczne z opisem ROP P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

4,10 zł z VAT 3,33 zł netto

Znak drabina pożarowa (z opisem) P.Z.
Znak drabina pożarowa (z opisem) P.Z.

Znak na twardej płycie PCV

4,10 zł z VAT 3,33 zł netto

1
(wszystkich 3)