Informacja: Numer telefonu 536 889 998 lub Adres e-mail info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 750 zł

W budynkach, innych obiektach budowlanych i terenów, znaki ppoż do stosowania w ochronie przeciwpożarowej są wymagane, w celu informowania o rozmieszczeniu i/lub rodzaju: sprzętu pożarniczego, urządzeń sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego oraz środków ograniczających rozwój pożaru. Znaki ppoż i ewakuacyjne pełnią rolę bezpiecznej i szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Umieszczone prawidłowo na odpowiedniej wysokości muszą być widoczne dla każdego użytkownika obiektu. Zastosowanie znaków bhp Techem technicznych środków przeciwpożarowych pozwala na przeprowadzenie szybkiej akcji gaśniczej, w razie wystąpienia pożaru oraz szybkiego zasygnalizowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej są bardzo ważne w przypadku, gdy w obiekcie bądź budynku dojdzie do odcięcia zasilania prądu i nastąpi ciemność.

Znaki przeciwpożarowe sprzedawane przez firmę SAP spełniają wymagania polskich norm PN-N-01256-4: 1997 oraz posiadają certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP.

Pamiętaj: za brak oznakowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej można otrzymać mandat karny.


Podstawa prawna w zakresie oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi:

zgodnie z § 4. Ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych muszą odpowiednio oznakować drogi ewakuacyjne.

Znaki informacyjne należy umieszczać na drogach ewakuacyjnych przy podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz tam gdzie występuje zagrożenie powstaniem pożaru. Oznakowanie ppoż oraz znaki ewakuacyjne wpływają na bezpieczeństwo pracowników a także użytkowników, dzięki ich zastosowaniu będą czuć się bezpieczni.
Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać! (w lewo) na folii zwykłej

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać! (w lewo) na folii zwykłej

Znak na foli nieświecącej

1,87 zł z VAT 1,52 zł netto

Znak kurek główny instalacji gazowej na folii foto

Znak kurek główny instalacji gazowej na folii foto

Znak na folii świecącej

11,79 zł z VAT 9,59 zł netto

Znak urządzenie do uruchamiania klap dymowych na folii zwykłej

Znak urządzenie do uruchamiania klap dymowych na folii zwykłej

Znak na foli nieświecącej

4,05 zł z VAT 3,29 zł netto

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu na płycie foto

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu na płycie foto

Znak na płycie świecącej

4,68 zł z VAT 3,80 zł netto

Znak hydrant zewnętrzny na płycie zwykłej

Znak hydrant zewnętrzny na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

8,98 zł z VAT 7,30 zł netto

Znak suchy pion na płycie foto

Znak suchy pion na płycie foto

Znak na płycie świecącej

14,96 zł z VAT 12,16 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w prawo) na płycie zwykłej

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w prawo) na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

2,90 zł z VAT 2,36 zł netto

Znak droga pożarowa na płycie foto

Znak droga pożarowa na płycie foto

Znak na płycie świecącej

22,08 zł z VAT 17,95 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w lewo) na płycie zwykłej

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w lewo) na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

2,90 zł z VAT 2,36 zł netto

Znak droga pożarowa na folii foto

Znak droga pożarowa na folii foto

Znak na folii foto

19,89 zł z VAT 16,17 zł netto

Znak przeciwpożarowy zbiornik wody  na folii foto

Znak przeciwpożarowy zbiornik wody na folii foto

Znak na folii foto

17,99 zł z VAT 14,63 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w lewo) na folii foto

Znak drzwi przeciwpożarowe zamykać (w lewo) na folii foto

Znak na folii foto

8,42 zł z VAT 6,85 zł netto

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu na folii zwykłej

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu na folii zwykłej

Znak na foli nieświecącej

1,12 zł z VAT 0,91 zł netto

Znak hydrant zewnętrzny na folii foto

Znak hydrant zewnętrzny na folii foto

Znak na folii foto

11,89 zł z VAT 9,67 zł netto

Znak kurek główny instalacji gazowej na płycie zwykłej

Znak kurek główny instalacji gazowej na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

6,20 zł z VAT 5,04 zł netto

Znak do gaszenia sprzętu komputerowego na płycie zwykłej

Znak do gaszenia sprzętu komputerowego na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

6,24 zł z VAT 5,07 zł netto

Znak droga pożarowa na płycie zwykłej

Znak droga pożarowa na płycie zwykłej

Znak na twardej płycie PCV

9,60 zł z VAT 7,80 zł netto

Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody na płycie foto

Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody na płycie foto

Znak na płycie świecącej

31,89 zł z VAT 25,93 zł netto

Znak urządzenie do uruchamiania klap dymowych na płycie foto

Znak urządzenie do uruchamiania klap dymowych na płycie foto

Znak na płycie świecącej

14,96 zł z VAT 12,16 zł netto