Informacja: 536 889 998 lub info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 450 zł

W budynkach, innych obiektach budowlanych i terenów, znaki ppoż do stosowania w ochronie przeciwpożarowej są wymagane, w celu informowania o rozmieszczeniu i/lub rodzaju: sprzętu pożarniczego, urządzeń sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego oraz środków ograniczających rozwój pożaru. Znaki ppoż i ewakuacyjne pełnią rolę bezpiecznej i szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Umieszczone prawidłowo na odpowiedniej wysokości muszą być widoczne dla każdego użytkownika obiektu. Zastosowanie znaków bhp Techem technicznych środków przeciwpożarowych pozwala na przeprowadzenie szybkiej akcji gaśniczej, w razie wystąpienia pożaru oraz szybkiego zasygnalizowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej są bardzo ważne w przypadku, gdy w obiekcie bądź budynku dojdzie do odcięcia zasilania prądu i nastąpi ciemność.

Znaki przeciwpożarowe sprzedawane przez firmę SAP spełniają wymagania polskich norm PN-N-01256-4: 1997 oraz posiadają certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP.

Pamiętaj: za brak oznakowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej można otrzymać mandat karny.


Podstawa prawna w zakresie oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi:

zgodnie z § 4. Ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych muszą odpowiednio oznakować drogi ewakuacyjne.

Znaki informacyjne należy umieszczać na drogach ewakuacyjnych przy podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz tam gdzie występuje zagrożenie powstaniem pożaru. Oznakowanie ppoż oraz znaki ewakuacyjne wpływają na bezpieczeństwo pracowników a także użytkowników, dzięki ich zastosowaniu będą czuć się bezpieczni.
1
(wszystkich 4)
Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru F.F.
Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru F.F.

znaki na foli zwykłej

0,86 zł z VAT 0,70 zł netto

Znak dźwig dla straży pożarnej F.Z.
Znak dźwig dla straży pożarnej F.Z.

znaki na foli zwykłej

0,86 zł z VAT 0,70 zł netto

Znak drabina ewakuacyjna F.Z.
Znak drabina ewakuacyjna F.Z.

Znak na folii zwykłej

0,92 zł z VAT 0,75 zł netto

Znak droga pożarowa F.Z.
Znak droga pożarowa F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak uruchamianie klap dymowych F.Z.
Znak uruchamianie klap dymowych F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego F.Z.
Znak miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego F.Z.
Znak przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak kurek główny instalacji gazowej F.Z.
Znak kurek główny instalacji gazowej F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak suchy pion F.Z.
Znak suchy pion F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak przeciwpożarowy zbiornik wody F.Z.
Znak przeciwpożarowy zbiornik wody F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody F.Z.
Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak dźwig przeciwpożarowy F.Z.
Znak dźwig przeciwpożarowy F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak otwieranie klap przeciwpożarowych F.Z.
Znak otwieranie klap przeciwpożarowych F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo F.Z.
Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu F.Z.
Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo F.Z.
Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak zawór hydrantowy F.Z.
Znak zawór hydrantowy F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru F.Z.
Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru F.Z.

znaki na foli zwykłej

1,29 zł z VAT 1,05 zł netto

Znak klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się..... F.Z.
Znak klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się..... F.Z.

Znak na folii zwykłej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak miejsce zbiórki do ewakuacji F.Z.
Znak miejsce zbiórki do ewakuacji F.Z.

Znak na folii zwykłej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak pojemnik z maskami ucieczkowymi F.Z.
Znak pojemnik z maskami ucieczkowymi F.Z.

Znak na folii zwykłej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak rękaw ratowniczy F.Z.
Znak rękaw ratowniczy F.Z.

Znak na folii zwykłej

1,60 zł z VAT 1,30 zł netto

Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru P.Z.
Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru P.Z.

znaki na płycie zwykłej

1,72 zł z VAT 1,40 zł netto

Znak dźwig dla straży pożarnej P.Z.
Znak dźwig dla straży pożarnej P.Z.

znaki na płycie zwykłej

1,72 zł z VAT 1,40 zł netto

Znak drabina ewakuacyjna P.Z.
Znak drabina ewakuacyjna P.Z.

Znak na płycie zwykłej

1,85 zł z VAT 1,50 zł netto

Znak droga pożarowa P.Z.
Znak droga pożarowa P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak uruchamianie klap dymowych P.Z.
Znak uruchamianie klap dymowych P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego P.Z.
Znak miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego P.Z.
Znak przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak kurek główny instalacji gazowej P.Z.
Znak kurek główny instalacji gazowej P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak suchy pion P.Z.
Znak suchy pion P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak przeciwpożarowy zbiornik wody P.Z.
Znak przeciwpożarowy zbiornik wody P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody P.Z.
Znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak dźwig przeciwpożarowy P.Z.
Znak dźwig przeciwpożarowy P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak otwieranie klap przeciwpożarowych P.Z.
Znak otwieranie klap przeciwpożarowych P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo P.Z.
Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu P.Z.
Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo P.Z.
Znak drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak zawór hydrantowy P.Z.
Znak zawór hydrantowy P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru P.Z.
Znak nie używać dźwigu w przypadku pożaru P.Z.

znaki na płycie zwykłej

2,44 zł z VAT 1,98 zł netto

1
(wszystkich 4)